Kılavuz

Doğuş Üniversitesi EM402 Çok Amaçlı Karar Analizi’ne Giriş

COVID-19 pandemisi önlemleri gereği 2019-2020 Bahar dönemi dersi çevrimiçi yapılacaktır. Microsoft Teams’deki ilgili sayfadan ders takvimini takip edebilirsiniz.

2019-2020 Bahar Dönemi Ders Kılavuzu

  • Fakülte: Mühendislik
  • Bölüm: Endüstri Mühendisliği
  • AKTS: 6
  • Ders Türü: Seçmeli

Ders Kitabı

Dersin seçilmiş bir ders kitabı yoktur, ancak önerilen kaynaklar sayfasına göz atmanızı tavsiye ederim.

Ders Tanımı

Bu ders, çok kriterli ve belirsizlik içeren yönetimsel ve kişisel kararlarda verilen kararın kalitesinin artırılmasına yardımcı olmaktadır. Karar problemlerini yapılandırmaya ve sayısal olarak analiz edilmelerine yardımcı olacak yöntemler anlatılacaktır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin kişisel ve yönetsel konularda etkin kararlar almalarına yardımcı olacak analitik bilgiyi kazandırmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler çelişir amaçlı tek ya da grup haline karar verme durumlarında kullanabilecekleri karar modelleri ve karar destek sistemlerini tanıyacaklar, yargılarla bilgileri bütünleştirmeyi öğreneceklerdir. Bunun sonucunda öğrencilerin karar verme, problemleri sistematik olarak irdeleme yetilerinin artması ve bireysel ve grup kararlarına güven duymalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Amaçları

Karar vermenin temel kavramlarını ve karar tabanlı modelleri nasıl geliştireceklerini öğrenecekler, (1b, 8, 10a)

Kararları yapılandırmak ve analiz etmek için kullanılan spesifik methodları öğrenecekler (1b, 8)

Çok kriter, belirsizlik, karmaşıklık ve fikir ayrılığı ile karaktize olmuş kararları yapılandırmaya ve incelemeye yardımcı olacak araçları, niceliksel modelleri ve süreçleri anlamak (8,10a)

Çok kriterli karar verme modellerini çözmek (1b,8,10a) 

İlgili Program Çıktıları

1b. Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi (Kısmi)

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi (Tam)

10a. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi (Az)

Değerlendirme

1 Dönem Projesi (%20)

1 Final Sınavı (%80)