Girişimcilik ve Yenilikçilik

Dersin Tanımı

Bu derste, teknoloji temelli yenileşimin hem girişimlerde hem de kurumsal firmalarda nasıl gerçekleştirilebileceği irdelenmektedir.

Dersin Amacı

Dersin amacı, teknolojik yenilikleri tanımlayabilecek, inşa edebilecek ve ticarileştirebilecek kuruluşların nasıl kurulması gerektiği ile ilgili kavramları aktarabilmektir.